Kursen Byggnadsställning upp till 9 meter ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga med en höjd på maximalt 9 meter.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Kursen Byggnadsställning upp till 9 meter ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga med en höjd på maximalt 9 meter.Ställningsbyggande upp till 9 meter

Arbetsmiljöverket har beslutat att de som bygger, ändrar och river ställningar ska ha en godkänd utbildning som är styrkt med ett utbildningsbevis. Detta eftersom det varje år sker allvarliga olyckor från byggnadsställningar.

Vem behöver utbildning
Ställningsbyggnad upp till 9 meter vänder sig till dig som monterar eller hanterar alla typer av ställningar med arbetsplan mellan 2 och 9 meter.
Att arbeta på en ställning kräver ingen utbildning, däremot allt arbete kring uppförande eller justeringar av ställning. Även vid tex mindre justeringar som tillfällig borttagning av ställningsdelar för exemplevis upplastning av gods behövs utbildning.

Utbildningens innehåll
Kursen Ställningsbyggnad upp till 9 meter ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga ställningar med en höjd på maximalt 9 meter
Kursen omfattar en utbildningsdag, plus möjlighet till självstudier innan kursstart. Inga praktiska utbildningsmoment ingår i denna utbildning.

Instruktörer
Vi är instruktörsutbildade via Svensk Byggindustri

Utbildningstid: 1 dag

BOKA DIN UTBILDNING