Läridé AB erbjuder företag utbildning för truck- och maskinförare, mobila arbetsplattformar, arbetsmiljö och ansvar/säkerhet.

VATTENSKOTERUTBILDNING SOM PASSAR ALLA!

FRÅGOR & SVAR

Vad kostar en utbildningen för förarbevis?
Du ser våra priser under fliken Priser.
Är ni många som vill boka er samtidigt, kontakta oss för pris hej@safeonwater.se

Det står att ni erbjuder bra pris på flytvästar, vad betyder det?
Om ni bokar utbildning via oss erbjuder vi 25% rabatt på ordinarie priser på samtliga flytvästar hos Baltic Safety.
På vår hemsida finns ett litet utbud av flytvästar, men rabatten gäller de flesta flytvästar som Baltic har i sitt sortiment på sin hemsida www.baltic.se. Erbjudandet gäller vid ett köptillfälle, och gäller flytvästar och utrustning för eget bruk.

Måste alla ha körkort för att få köra vattenskoter?
Ja alla måste ha körkort, eller förarbevis som det egentligen heter.
Enda undantaget är inom tävlingsverksamhet där man då kan söka dispens, eller om man jobbar inom räddningstjänst eller sjöräddning där man har egna utbildningar anpassade för verksamheten.

Varför är det nu krav på körkort/förarbevis?
De flesta som använder vattenskotrar gör det på ett bra sätt och det är ett trevligt fordon att färdas på, men också väldigt bra redskap inom tex sjöräddning och kustbevakning. Alla som använder vattenskoter gör det däremot inte på ett så bra sätt.
De som folk kommer ihåg är dessvärre de som visar bristande respekt för sin omgivning och sin egen säkerhet, höga hastigheter och bristande kunskap är en dålig kombination.

Vad händer om man saknar förarbevis för vattenskoter?
Kustbevakningen samt sjöpolisen utövar kontroller av förarbevis. Saknas förarbevis utdelas dagsböter till föraren av vattenskotern, dagsböter kan även utdelas till ägaren av vattenskotern om denne låtit någon obehörig använda den.
Sker olycka med vattenskotern så regleras ev straff enligt sjölagen, och strängare straff än dagsböter kan förstås också delas ut.

Hur ser körkortet/förarbeviset ut?
Vattenskoterkörkorten utfärdas av transportstyrelsen och finns som ett digitalt kort i din telefon alternativt som plastkort.
Efter godkänd utbildning registrerar utbildningsarrangören dina uppgifter hos transportstyrelsen, du går sedan själv in på deras hemsida och beställer ditt vattenskoterkörkort efter genomförd kurs.
Avgiften för att beställa ditt digitala vattenskoterkörkort är ca 300kr, vill du ha ett plastkort så tillkommer ytterligare ett par hundralappar.

Måste jag ha med mitt körkort/förarbevis?
Efter godkänd utbildning får du direkt ett tillfälligt utbildningsbevis, du kan med detta köra vattenskoter i väntan på ditt riktiga vattenskoterkörkort.
Vattenskoterkörkortet skall alltid medtagas under färd tillsammans med giltig ID-handling.

Kan man få dispens om man är på semester och vill hyra en vattenskoter?
Nej tyvärr inte. Kravet på körkort/förarbevis regleras på samma sätt som vid fordon på väg – körkortskrav gäller alltid.

Hur gammal måste vara för att köra vattenskoter?
Du måste ha fyllt 15år innan du påbörjar utbildningen

Får man öva och träna själv utan körkort?
Nej, det är inte tillåtet att övningsköra på egen hand utan endast under utbildningen

Vem kontrollerar om man har körkort eller inte?
Det gör sjöpolisen samt kustbevakningen

Kan man gå en kortare utbildning om man kört mycket vattenskoter tidigare?
Nej, utbildningstiden och innehåll är reglerat av transportstyrelsen.
Om du har god körvana och kan hantera din vattenskoter på ett säkert sätt kommer det visa sig under det praktiska momentet och viss körträning kan begränsas.

Är det svårt att ta vattenskoterkörkort?
Innehållet i kursen är reglerat av transportstyrelsen och är anpassat för att man efter genomförd utbildning skall ha grundläggande förståelse vilka regler som gäller på sjön. Det gäller både sjölagen och det som kallas för ”sjövett”.
Du kommer bl.a. lära dig att navigera efter sjökort, vilka väjningsregler som gäller på sjön, men förstås också hur en vattenskoter fungerar mm.
Att klara av teoriprovet kommer inte vara svårt om du följer studieplanen om ca 8 timmar, och det finns även möjlighet att göra om provet vid senare tillfälle om behov finns.

Kan man bli underkänd på det praktiska momentet?
Att visa dåligt omdöme under de praktiska momenten är ett effektivt sätt att bli underkänd.

Vart genomför ni era utbildningar?
Våra utbildningar kommer i huvudsak genomföras på sjön Mjörn utanför Alingsås, men vi har också möjlighet att komma till andra ställen och  genomföra utbildningen. Den teoretiska delen gör du på egen hand, och vissa övningar gör vi tillsammans.
Del1: Självstudier hemifrån (ca 8 timmar)
Del2: Navigation via sjökort mm gör vi tillsammans i vår utbildningslokal i Alingsås, eller hos dig som kund. Tid ca 4 timmar.
Del3: I vattnet med våra vattenskotrar (ca 4 timmar)

Stör vi inte andra på sjön under utbildningen?
Vid transport till övningsområdet på sjön kommer vi färdas i anpassad fart, att visa respekt för sin omgivning är en viktig del i det som kallas sjövett. Under övningsmomenten kommer vi träna vissa delar i vattnet bredvid vår vattenskoter, vissa manöverprov gör vi i långsam fart, samt förstås också vissa i hög fart. Under utbildningen så gäller förstås att vi visar stor respekt för både vår och andras säkerhet.

Får man använda egen vattenskoter?
Självklart får du använda din egen vattenskoter under utbildningen om den är i godkänt skick och har en topphastighet om minst 35 knop.

Vart får man köra vattenskoter när man fått sitt körkort?
Enligt vattenskoterförordningen som Länsstyrelsen utarbetat så får man endast köra vattenskoter på allmänna farleder, vilket inte skall blandas ihop med de farleder som finns utmärkta för fritidsbåtar på olika sjökort. Allmänna farleder finns nästan uteslutande vid havet och våra största svenska sjöar.

Men det körs ju vattenskotrar även på andra ställen?
Ja det stämmer och det beror på att EU-domstolen har underkänt den svenska vattenskoterförordningen vilket gör att polis och kustbevakning inte utför tillsyn av detta. Så med andra ord kan man säga att det just nu är tillåtet att köra vattenskotrar på de flesta vatten om man håller sig bort från förbudsområden, badstränder, hamnar, känslig natur och skyddsområden.

Finns det förbjudna områden?
Ja, på vissa platser finns förbudsområden.
I sjön Vättern så finns t.ex. ett förbudsområde utanför Jönköping där man inte för köra vare sig motorbåtar eller vattenskoter. Dessa områden är uppmärkta på sjökort men kan också hittas hos Länstyrelsen. Självklart får man heller inte köra vattenskoter inom t.ex fågelskyddsområden eller militära skyddsområden.

Får man köra nära stränder?
Att köra vattenskoter på grunda vatten skall alltid undvikas då jetstrålen påverkar undervegetationen mer än andra båtar.
Är det dessutom badgäster i närheten så krävs förstås ett stort säkerhetsavstånd, en vattenskoter skall av säkerhetsskäl aldrig befinna sig nära badstränder. Ca 100 meter ifrån badstränder är en bra tumregel.

Kommer vattenskoterförordningen göras om?
Just nu pågår ett arbete med att se över vattenskoterförordningen för att om möjligt få den att överensstämma med övriga regelverk i EU.
När det blir klart och hur den då kommer se ut vet vi inte i nuläget.

Det sägs att det finns en ny lag som gör att man kan få böter för störande och onödig körning, stämmer det?
På den frågan svarar vi både ja och nej.
För det första är det ingen ny lag utan den lag som gäller är fortfarande sjölagen som trädde i kraft redan 1994.
Det som är nytt är att polis och kustbevakning nu fått möjlighet att ge ordningsböter på plats på samma sätt som om du t.ex. skulle gå mot röd gubbe eller sakna godkänd cykelbelysning. Ordningsböter gäller dock inte enbart vattenskotrar, utan kör du motorbåt eller segelbåt på ett sätt som stör andra kan du också få ordningsböter på samma sätt.

Men hur vet jag om jag stör andra?
Lite förenklat kan man säga att det avgör polisen på plats, och det kan vara olika från situation till situation.
Segelbåtsägare, motorbåtsförare, sommarstugsflanörer, kajakpaddlare eller vattenskoteråkare kanske njuter av skärgården på olika sätt, men vi behöver respektera varandra. Någon njuter av stillheten i hamnen, någon kanske drömmer om de stora fiskarna, någon gillar stormiga vågor och andra gillar fart och acceleration. Det ena är inte mer rätt än det andra, utan vi får alla respektera våra olika intressen samma sätt som vi kanske gillar olika musikstilar eller håller på olika idrottslag.
Begreppet sjövett handlar just om att visa hänsyn till andra, vi kan alltså behöva agera på olika sätt beroende på vart vi är och vilka som befinner sig runt omkring. Höga farter, snabb acceleration och högt motorljud, innebär förstås också ett större mått av hänsyn.

Finns det andra sätt att få körkort för vattenskoter?
Förarbevisutbildningar kan endast genomföras av utbildningsleverantörer som är godkända av transportstyrelsen, godkända utbildningsleverantörer kan du hitta på transportstyrelsen hemsida. Utbildningstiden är reglerad till 8 timmar teori, 4 timmar övning på land och 4 timmar övning i vattnet.
Under en övergångsperiod kunde man även konvertera andra förarintyg till vattenskoter men det är inte längre möjligt.

När har ni era kurstillfällen?
Våra självstudier kan du starta upp direkt efter anmälan om du vill, du får då en inloggningslänk till vår utbildningsportal.
Datum till våra praktiska övningstillfällen hittar du på vår hemsida under rubriken kursbokning, nya datum läggs till löpande.
Har du önskemål om annat kursdatum, kontakta oss på hej@safeonwater.se

SNABBLÄNKAR