BEHÖVER VI UTBILDNING?

Kunskapskraven styrs i vissa fall utav försäkringsbolag som tex kunskapen kring heta arbeten, men i de flesta fall är det arbetsmiljölagen som beskriver den kunskapsnivå användaren behöver för att få använda viss utrustning eller arbeta i vissa miljöer.
Sammanfattningsvis kan man säga att ansvaret för bedömningen om arbetstagaren har tillräcklig kunskap för att arbeta med arbetsuppgifterna ligger hos arbetsgivaren som också har det formella arbetsmiljöansvaret. I vissa fall måste arbetsgivaren också utfärda formella körtillstånd som talar om vad arbetstagaren har tillåtelse att göra, avsaknad av körtillstånd gällande te x truckkörning medför även sanktionsavgift.
Här nedan beskriver vi lite kort de texter som styr kompetenskravet för några utav dessa områden, och mer utförlig information hittar du förstås om du läser igenom resp AFS som vi hänvisar till, vilka finns att läsa via arbetsmiljöverkets hemsida.
För att hjälpa till att tolka arbetsmiljölagen och kunskapskraven har olika branschorganisationer arbetat fram olika läroplaner och rekommendationer tex TLP10 som tagits fram av arbetsmarknadens parter avseende kunskapskraven kring truckar, Liftutbildningsrådets läroplan LLP som styr kunskapskravet kring Mobila arbetsplattformar, Sveriges Byggindustrier, TYA, BYN, Svebra mfl.
Har du frågor vad som gäller för just din personal så kan du givetvis kontakta oss, eller respektive branschorganisation, så hjälper vi gärna till. Epost: mattias@laride.se

TRUCKUTBILDNING AFS 2006:5
En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. En truckförare skall ha skriftligt tillstånd att få använda truck.
Våra truckutbildningar genomförs under 2-5 kursdagar enligt rekommendationer ifrån TLP10. Som arbetsgivare så ansvarar man för att rätt kompetensnivå uppnås varvid längden varierar beroende på antal trucktyper, förkunskaper mm.
En utav kursdagarna kan även ersättas med självstudier via sk E-learning om kursdeltagaren har förutsättningar för detta.
TLP10 rekommenderar att repetitionsutbildning sker vart 5:e år.

LIFTUTBILDNING AFS 2006:6
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyft­anordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen.
Vi följer Liftutbildningsrådets utbildningsplan för tillräcklig kompetens för användning utav lift såsom saxliftar, släpvagnsliftar och bomliftar. Utbildningen repeteras vart 5:e år.

FALLSKYDD MED EVAKUERING AFS 2006:4, AFS 1981:14
Arbetsgivaren är skyldig att tillse att arbetstagaren har tillräcklig kunskap om säkerhetsutrustning och arbete på hög höjd. (Över 2 meter)
Inom kravet för en räddningsplan är också förståelse och kunskapen om räddning nödvändig.
Vi tillhandhåller utrustning från Fall Safe och genomför endagsutbildningar både för grundläggande kunskap om regler kring fallskydd samt evakueringsövningar vid olycka. Utbildningen skall repeteras vart 3:e år.

TRAVERS OCH SÄKRA LYFT AFS 2006:6
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyft­anordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen.
Vi följer MA-systems utbildningsplan för att säkerställa rätt kompetens för användning utav Traversutrustning. Även vid lastkoppling gäller kunskapskravet enligt ovan, vissa branscher kräver repetitionsutbildning vart 3:e år.

BRANDFARLIGA ARBETEN
Utbildningskravet styrs inte utav arbetsmiljölagen utan det är istället samtliga stora försäkringsbolag i Sverige som ställer krav på att Brandfarliga Arbeten skall utföras av certifierad person. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.
Vid allt arbete på tillfällig arbetsplats där arbete med värmekällor, eller som medför gnistbildning, krävs utbildning i Brandfarliga Arbeten.
Utbildningen innehåller både teori och praktik och kan branschanpassas vid behov.
Certifikaten kan vid behov även registreras i ID06, utbildningen repeteras vart 5 år.

ALLMÄN UTBILDNING STÄLLNINGSBYGGNAD 0-9M AFS 2013:4
Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete. Avsaknad av utbildning medför sanktionsavgift.
Vi är instruktörsutbildade via Entreprenörsskolan och utfärdar utbildningsbevis via Sveriges Byggindustrier. Utbildningen innehåller endast teori och genomförs enligt kursläroplanen genom en dags självstudier samt en dags lärarledd lektion.