Motorsåg och Röjsåg utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs, för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Motorsåg och Röjsåg utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs, för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg.Motorsåg och röjsåg

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med motorsåg och röjsåg.
Enligt AFS2000:2§12 skall den som arbetar med en motorkedjesåg eller röjningsmotorsåg ha genomgått utbildning för den typ av arbete som skall utföras och ha kompetens för arbetet.

Vem behöver utbildning?
Alla som använder sig av motorsåg eller röjsåg i arbetet omfattas av utbildningskravet.
Undantaget är jordbrukare som arbetar i egen skog, om de däremot hjälper någon annan markägare omfattas de också av utbildningskravet.
Byggnadsarbetare som använder kedjesåg/motorsåg i arbete klarar sig ofta med utbildning Nivå A då de inte använder sågen för trädfällning.
Skall sågan användas för trädfällning så behövs även Nivå AB.

Utbildningstid
Nivå A omfattar ca 1-2 dagar, beroende på förkunskaper
Nivå AB omfattar ca 2-4 dagar, beroende på förkunskaper

Syfte
Utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs, för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten, som t.ex. vedkapning och sågning i rent trä, normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. Efter genomförd utbildning skall deltagarna känna till gällande säkerhetskrav samt praktiskt kunna hantera sågen på ett säker t sätt.

Kursinnehåll
Utbildningen som är praktiskt inriktad inleds med teori, vi går då igenom säkerhetsföreskrifter och lär känna maskinen. Därefter sker utbildningen utomhus och praktik varvas med korta teoripass

  • Säkerhetsföreskrifter vid motorsågsarbete, lagar och föreskrifter.
  • Personlig skyddsutrustning, kläder och utrustning
  • Arbetsteknik, grundregler, ergonomi
  • Riskmoment, säkerhetskontroll
  • Nedtagning av fastfällt träd, kvistning och kapning, riktad fällning
  • Skötsel av sågarna, filning, startteknik

Slutprov, utbildningsbevis
Utbildningen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.
Utbildningsbevis erhålles efter godkänt praktiskt och  teoretiskt slutprov.

BOKA DIN UTBILDNING