Repetitionsutbildning truck. För att få en trygg och säker truckmiljö kan det vara bra att ge truckförarna en repetitionsutbildning.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Repetitionsutbildning truck. För att få en trygg och säker truckmiljö kan det vara bra att ge truckförarna en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildning truck

För att få en trygg och säker truckmiljö kan det vara bra att ge truckförarna en repetitionsutbildning. Det dagliga arbetet kan ge upphov till slarv som leder till skador på både truckar, gods, fastigheter och inte minst personal. Många företag låter sin personal gå en repetitionsutbildning var tredje till femte år.

Har ni höga kostnader på truckar, batterier, godsskador eller ställage är det oerhört viktigt att man – för att kunna förebygga och påverka dessa kostnader är repetitionskurser ett viktigt steg mot en trygg och olycksfri truckvardag.

Har ni höga kostnader på truckar, batterier eller ställage, eller ovanligt mycket godsskador  är det oerhört viktigt att man, för att kunna förebygga och motverka dessa kostnader, utför en repetitionskurs med jämna mellanrum. Detta anser vi är ett viktigt steg mot en trygg och olycksfri truckvardag.

Innehåll i utbildningen:
Kursintroduktion med genomgång av AFS 2006:5, riskhanteringen skall vara ett alljämt pågående arbete och omfattar bland annat inventering, bedömning, handlingsplan, åtgärder samt uppföljning.

Lokalutformning och Truckarna

 • Lastkajer
 • Ställage
 • Trafikförhållanden
 • Laddplatser
 • Rätt truck för uppgiften
 • Truckens lyftförmåga
 • Skyddsanordningar
 • Kunskapskrav
 • Anpassning till människan
 • Särskilda risker
 • Trafiklagstifning
 • Förebyggande underhåll och daglig tillsyn

Eleverna erhåller godkänt kursmaterial under utbildningen.
I slutet av utbildningen göres ett teoretiskt prov. Efter genomförd godkänd utbildning erhåller eleverna ett utbildningsintyg.

BOKA DIN UTBILDNING