Yrkesförarbevis Hjullastare och Grävmaskin. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med hjullastare och grävmaskin.

VI UTBILDAR PÅ PLATS HOS DIG!

Yrkesförarbevis Hjullastare och Grävmaskin. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med hjullastare och grävmaskin.Yrkesförarbevis Hjullastare

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med hjullastare och grävmaskin

Lagstiftning
Sedan den 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivarens ansvar att utbilda sina maskinförare.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:4 ”Användning av arbetsutrustning” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumentation över den anställdes teoretiska och praktiska kunskaper, med avseende på säker användning av utrustningen.

Syfte
Utbildningen vänder sig till den som yrkesmässigt ska arbeta som förare av maskiner. Utbildningens innehåll och genomförande regleras genom avtal som samordnas av TYA(Transportfackens Yrkes- och  Arbetsmiljönämnd) och BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd). Därför skiljer sig utbildningen beroende på vart man arbetar eller var man är kollektivansluten. Yrkesbevis erhålls efter det att föraren har tillgodosett sig de antal timmar som krävs för respektive utbildning.

Yrkesbevis
Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsbevis. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts skall utbildningsbeviset bytas ut mot ett yrkesbevis. Detta görs genom att ett arbetsgivarintyg med antal arbetade timmar samt utbildningsbeviset skickas in till TYA. Förare med mer än 30 månaders erfarenhet kan avlägga kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt.

Utbildningens längd

Yrkesbevis kan endast utfärdas om dokumenterad erfarenhet överstiger 30 månader eller 4000timmar, vid mindre erfarenhet utfärdas istället utbildningsbevis efter genomför utbildning.
Utbildningsbeviset byts sedan ut mot Yrkesbevis när tillräcklig erfarenhet uppnåtts.
Vid erfarenhet som överstiget 30 månader eller 4000 timmar bedöms utbildningstiden efter individuell bedömning av deltagarens förkunskaper.
Deltagare med stor yrkeserfarenhet har i normalfallet betydligt kortare utbildningstid än en deltagare med mindre erfarenhet.
Hör gärna av dig till oss om din maskinerfarenhet, så berättar vi mer.

Kursinnehåll

 • Lära sig att bli en säker förare.
 • Lära sig utföra kontroll, viss service och underhåll av vanligt förekommande modeller.
 • Lära sig utföra vardagliga arbeten med en hjullastare eller grävmaskin.
 • Lära sig kraven på en hjullastares förare, bestämmelser kring elsäkerhet, information om hantering av farligt gods (ADR) samt maskinens uppbyggnad-, service- och underhållskrav.
 • Lära sig arbetsmiljöbestämmelser och varför maskinförarens arbetsmiljö och ergonomi är viktig.
 • Lära sig bedömma risker, utföra säkerhetskontroller och daglig tillsyn av sin maskin.
 • Lära sig maskinens arbetssätt, att veta maskinens volym, balans och belastningsgränser.
  Att optimalt utnyttja maskinen genom kännedom om maskinekonomi, kommunikationsutrustning och teckengivning.
 • Lära sig hantering utav maskinen samt till- och frånkoppling av hydrauliska redskap. Vi lär dig även vikten av tryckavlastning, smutsavvisning och risken med att blanda oljor
 • Lära dig vilka regler som finns kring förflyttning på allmän väg (Vägverkets regler och tillverkarens krav för framförande på allmän väg).
 • Lära dig att säkra last vid transport av gods (utrustning) samt hur aggregatet skall positioneras vid förflyttning på allmän väg

BOKA DIN UTBILDNING