UTBILDNINGAR

Heta Arbeten

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är en av utbildningarna som ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats rätt kunskap och behörighet.
Alla som går utbildningen får tillgång till app Heta Arbeten. En app som efter utbildningen fungerar som ett verktyg i arbetet och ett stöd i riskbedömningen för heta arbeten. Alla som går behörighetsutbildning Heta Arbeten® har också möjlighet att kostnadsfritt registrera sin behörighet i ID06

Utbildningar i Heta Arbeten genomför vi vid förfrågan från kund och tillräckliga stora utbildningsgrupper uppnåtts. Vi har väldigt sällan ”öppna kurser” i Heta Arbeten utan där hänvisar vi istället till vår utbildning i Brandfarliga Arbeten som också ger certifikat för heta och brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats.

Kostnad: 2995kr exkl moms